წევრები


მიმღები ბანკი ს.ს. ბანკ"თიბისი" ,დიდუბის ფილიალი.

მიმღები  პედიატრთა აკადემია/საწევრო შენატანებისათვის

მიმღების ანგარიში:  # GE 06TB7281036080100001

 საწევრო შენატანი 25 ლარი

php if (!defined('ALLOW_ACCESS')) { exit; } ?>