აღმასრულებელი მდივანი

მაია ჩხაიძე
პედიატრი

განათლება

1975-1981წწ.
თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, პედიატრიული
ფაკულტეტი; დიპლომი EB#070249.
                                

 

სამუშაო გამოცდილება:

სამედიცინო დირექტორი
2012 წლიდან დღემდე
”ბავშვთა ახალი კლინიკა”

გადაუდებელი სამსახურის უფროსი
2008-2012წწ.
„გ. ჟვანიას სახელობის პედიატრიული კლინიკა“

მოწვეული პედაგოგი
2011 წლიდან დღემდე
ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ექსპერტი ბავშვთა გადაუდებელი მედიცინის და ბავშვთა კრიტიკული მედიცინის დარგში/სასერთიფიკაციო გამოცდების დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე ბავშვთა გადაუდებელ მედიცინაში
2006 წლიდან დღემდე
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

სარეზიდენტო პროგრამის დირექტორი და ავტორი
2014წ.
სარეზიდენტო პროგრამა “ბავშვთა გადაუდებელი მედიცინა”

ბავშვთა და მოზარდთა მედიცინის მიმართულების ასისტენტ პროფესორი
2009-2012წწ.
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, პედიატრიის დეპარტამენტი

პედაგოგი
2006-2016წწ.  
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული განათლების  ინსტიტუტი

პედიატრიის ახალი  სარეზიდენტო პროგრამისა და ტესტ-კითხვარის  შემქმნელ ექსპერტთა ჯგუფის წევრი
2011წ.  

ექსპერტი
2006-2010წწ.
განათლების სამინისტროსთან არსებული აკრედიტაციის სამსახური

უპგ, უსგ და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი
2006-2008წწ.
თბილისის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟვანიას სახელობის საუნივერსიტეტო პედიატრიული კლინიკა

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კოორდინატორი
2005-2006წწ.
საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია

რეანიმაციისა და ინტენსიური თერაპიის განყოფილების კონსულტანტი
2004-2007წწ.
ბავშვთა ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო

ბავშვთა ქირურგიისა და კრიტიკული მედიცინის კათედრის ასისტენტი
2003-2006წწ.
საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია

რეანიმატოლოგი
1982-2004წწ.   
ბავშვთა ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო, რეანიმაციისა
და ინტენსიური თერაპიის განყოფილება


კონფერენციები

2014 წ.
საქართველოს რესპირაციული საზოგადოების მეოთხე საერთაშორისო კონგრესი. მოხსენება “ სეზონური გრიპი ბავშვებში. მიმდინარეობა, მკურნალობა და პრევენცია.”

2013 წ.

ევროპის ბავშვთა ინფექციური დაავადებების საზოგადოების 31-ე კონგრესი. პოსტერული მოხსენება, მილანი, იტალია;

2011 წ.
პირველი გლობალური კონგრესი “კონსენსუსი პედიატრიასა და ბავშვთა ჯანმრთელობაში”.   პოსტერული მოხსენება, პარიზი, საფრანგეთი;

2010 წ.
ევროპის რესპირატორული ასოციაციის კონგრესი. (25 ევროპული უპგ კრედიტი). აბსტრაქტი Implementation of  Neonatal  Resuscitation  Program in Georgia, ესპანეთი, ბარსელონა;

2010 წ.
ქ. პროვო Brigham Young  University ,  2010 Global Family Health Conference , მომხსენებელი, იუტას შტატი, ა.შ.შ.

2009 წ.
უახლესი მიღწევები ნეონატოლოგიასა და პედიატრიაში. ბათუმი.მომხსენებელი.

2007 წ
.
The Thechnical Enablers and Challenges of Biological Terrorism.. Tbilisi

2007 წ.
The Thechnical Enablers and Challenges of Biological Terrorism. Tbilisi

2007 წ.
Postgraduate Medical Education and Continious Professional  Development in Europe – Harmonization and Perspectives. Tbilisi

2007 წ.
Turkish Thoracic Society 10 th Annual Congress the recipient of the Golden Grant for the participation.Turkey.Antalia.

2007 წ.
მეცნიერულ-პრაქტიკული კავშირები მედიცინაში-რეალობა და პერსპექტივები. ისრაელ-საქართველოს 2-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.ისრაელი. თელ-ავივი

2006 წ.

პედიატრიის აქტუალური საკითხები, თბილისი

2006 წ
.
Curriculum Development, WFME Standarts and Evaluation, Tbilisi

2002 წ.
მუკოვისციდოზით და ნივთიერებათა ცვლის კონსტიტუციური მოშლილობით დაავადებულთა სამედიცინო და სოციალური პრობლემები, თბილისი


სერთიფიკატები

2014 წ.
სახელმწიფო სერთიფიკატი სპეციალობით “ბავშვთა გადაუდებელი მედიცინა”-# 070249.

2008 წ.  
ამერიკის პედიატრიული აკადემიის და  ამერიკის გულის ასოციაციის მიერ მოწოდებული პროგრამის  ”ახალშობილთა რეანიმაციის” ტრენერის  საერთაშორისო სერთიფიკატი, ანკარა.

2006 წ.   
პროგრამის ”კურიკულუმის ჩამოყალიბება და შეფასება სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციის სტანდარტების  მიხედვით” საერთაშორისო სერთიფიკატი.

2005 წ.  
”გადაუდებელი დახმარების კურსის” პროგრამის საერთაშორისო ინსტრუქტორის სერთიფიკატი, თბილისი

2005 წ.   
სახელმწიფო სერტიფიკატი სპეციალობით ’’ პედიატრია’’. სერტიფიკატი
#001863.

2004 წ.   
ამერიკის პედიატრიული აკადემიის და  ამერიკის გულის ასოციაციის მიერ მოწოდებული პროგრამის  ”ახალშობილთა რეანიმაციის” ტრენერის  საერთაშორისო სერთიფიკატი, თბილისი

2001წ
.    
სახელმწიფო სერტიფიკატი სპეციალობით ~კრიტიკული მედიცინა და ინტენსიური თერაპია~. სერტიფიკატი #043446 I პ _10.

2018 წ.

პუბლიკაციები

2014 წ.
თარგმნა ამერიკის გულის ასოციაციისა და ამერიკის პედიატრიული აკადემიის  სახელმძღვანელოს "ახალშობილთა რეანიმაციის" მეექვსე გამოცემა;

2014 წ.

თარგმნა ამერიკის პედიატრიული აკადემიის სახელმძღვანელო “დავეხმაროთ ბავშვებს სუნთქვაში”;

2009 წ.
 
თარგმნა ამერიკის გულის ასოციაციისა და ამერიკის პედიატრიული აკადემიის  სახელმძღვანელოს "ახალშობილთა რეანიმაციის" მეხუთე გამოცემა;

2006 წ.

გამოცემული აქვს სახელმძღვანელო ექიმებისათვის ”ალგორითმები პედიატრიაში”.

გამოქვეყნებული აქვს  40   სამეცნიერო ნაშრომი.


სამეცნიერო ხარისხი

2006 წ.  
მედიცინის აკადემიური დოქტორის ხარისხი
   

ასოციაციის წევრობა

2014 წ
.
საქართველოს კატასტროფისა და გადაუდებელი მედიცინის ასოციაციის პრეზიდენტი.
2013 წ.
"პედიატრთა აკადემიის" გამგეობის თავმჯდომარე.

2013 წ.

ევროპის პედიატრიული ინფექციური დაავადებების საზოგადოების წევრი.

2008 წ.  

ევრომეცნიერების საქართველოს ეროვნული სექციის წევრი.

სასაუბრო ენები
ქართული, რუსული, ინგლისური

 

 



php if (!defined('ALLOW_ACCESS')) { exit; } ?>